Rabu, 21 September 2011

10 Tips Menjadi Guru Di Hati Murid...

  • Berpakaian kemas                                              
  • Komited dengan tugas
  • Inovatif & kreatif
  • Tenang & sabar
  • Kecindan
  • Mesra
  • Berketrampilan
  • Menghargai masa
  • Simpati
  • Berprinsip